เลือกภาษา
โรงเรียนนวมินราชูทิศพายัพ, เชียงใหม่
November 23, 2019 23:00 น.

ปิดรับสมัคร November 10, 2019

 

Download Gpx file เริ่มจากจุด start ใหม่ ที่โรงเรียนนวมินราชูทิศพายัพ

ค่าสมัคร
 • 80 KM
 • 50 KM
 • 30 KM
 • 16 KM
 • 2,500 บาท
 • 1,800 บาท
 • 1,200 บาท
 • 800 บาท
 • 2,800 บาท
 • 2,100 บาท
 • 1,400 บาท
 • 1,000 บาท
 • 3,200 บาท
 • 2,500 บาท
 • 1,600 บาท
 • 1,200 บาท

สำหรับนักวิ่งระยะ 80 Km ฝากกระเป๋าสัมภาระ (drop bag service) ในวันรับ BIB Collection และรับคืนได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น.

สำหรับนักวิ่งระยะ 16, 30 และ 50 Km.  ฝากกระเป๋าสัมภาระและรับคืนได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 18.00 น.

 1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าเดินทางของตนเอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและ หมายเลขวิ่งของตนเอง ที่รายการได้แจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้

 2. ผุ้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้

 3. ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน

 4. ไม่รับฝากจักรยาน

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง

 • ประกันอุบัติเหตุ

 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)

 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)

 • เสื้อฟินิชเชอร์ สำหรับระยะ 30, 50 และ 80 กม. (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)

 • ระยะ 16 กม. ไม่มีการแข่งขัน

กำหนดการ

สถานที่รับบิบ จุดปล่อยตัว งาน Ecotrail : โรงเรียนนวมินราชูทิศพายัพ click (google map)

เวลาปล่อยตัว

80 KM (5,100 M+)

23 พฤศจิกายน 23:59 น. - 24 พฤศจิกายน 17:00 น. (17 ชั่วโมง)

50 KM (3,615 M+)

24 พฤศจิกายน 05:00 น. - 17:00 น. (12 ชั่วโมง)

30 KM (2,146 M+)

24 พฤศจิกายน 06:30 - 14:30 น. (8 ชั่วโมง)

16 KM (1,040 M+)

24 พฤศจิกายน 07:00 – 11:00 น. (4 ชั่วโมง)

 

รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเชคอุปกรณ์การแข่งขัน ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน

 

BiB Collection

Briefing

23 พฤศจิกายน 2562

ทุกระยะ : 10.00 - 18.00 น.

50, 80 KM : 16:00 – 17:00 น.

16, 30 KM : 17:00 – 18:00 น.

กติกา

การลงทะเบียน

 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์

 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ กรณีที่ระบบปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 100 บาท

 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น

 • สำหรับนักวิ่งระยะ 16 และ 30 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที

คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก การวิ่งเทรลเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้สมัครได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและยินดีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดความสนุกสนามระหว่างการแข่งขัน ขอให้นักวิ่งมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ข้อปฏิบัติทั่วไป

 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน

 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน

 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง

 • การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใดๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆ บนเว็ปไซต์ หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน

กฎข้อบังคับ

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที และจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อก็ต่อเมื่อมีการสวมเสื้อสะท้อนแสงเท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัวที่มีแสงสว่าง หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัวในเวลากลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งและจะอนุญาตให้วิ่งอีกครั้งในกรณีที่หาไฟฉายได้หรือจนกว่าจะมีแสงสว่างในตอนเช้าเท่านั้น

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่มีเป้น้ำ ทางรายการจำเป็นต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้

 • การโกงด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที

 • ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่างๆได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด

 • ยากระตุ้นต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ

 • ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี

 • อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้น

 • ไม่อนุญาติให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน

 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว

 • ไม่มีสวัสดิการใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

Race Kit

อุปกรณ์บังคับ 
สำหรับนักวิ่งระยะ 50 และ 80 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)
• เป้น้ำ 1.5 ลิตร 
• แก้วน้ำพกพา
• นกหวีด
• ไฟฉายคาดหัว
• โทรศัพท์มือถือและ sim card
• แถบสะท้อนแสง
• ผ้าห่มฉุกเฉิน
สำหรับนักวิ่งระยะ 16 และ 30 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)
• เป้น้ำ 1.5 ลิตร 
• แก้วน้ำพกพา 
• โทรศัพท์มือถือและ sim card 
• นกหวีด

หมายเหตุ แก้วน้ำพกพา อนุโลมให้ใช้ถุงนิ่มแทนได้ นักวิ่งควรเตรียมแก้วน้ำมาด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับดื่มพวกเกลือแร่ น้ำหวาน น้ำอัดลม ระหว่างเข้าจุดต่าง ๆ ในสนาม
* ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง 
**ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน

รางวัล
เงินรางวัล
Race 50K ช/ญ overall 80K ช/ญ overall
อันดับ 1 10,000 20,000
อันดับ 2 5,000 10,000
อันดับ 3 2,500 5,000

 

ถ้วยรางวัล

Race

ชาย 5 รางวัล

หญิง 5 รางวัล

50, 80 KM  

Overall

Overall

Race

ชาย 3 รางวัล

หญิง 3 รางวัล

30 KM

ต่ำกว่า 25 ปี

ต่ำกว่า 25 ปี

26-35 ปี

26-35 ปี

36-49 ปี

36-49 ปี

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป

 

ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล

นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลา และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน

 • บัตรประชาชน หรือใบขับขี่

 • พาสปอร์ต

พิธีมอบรางวัล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

11:00 น. ระยะ 16 กม.

12:00 น. ระยะ 30 กม.

13:00 น. ระยะ 50 กม.

14:00 น. ระยะ 80 กม.

 

การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

เส้นทาง

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนร่วม

Sponsor Top Race Link

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา