เลือกภาษา
ศาลตากสินมหาราช, ตาก
January 27, 2019 06:00 น.

ปิดรับสมัคร January 15, 2019

5 พ.ย. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
15 ม.ค. 2562 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
การจัดเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ตากสิน 10 การกุศล ครั้งที่ 2 หลังจากการจัดครั้งที่ 1 สำเร็จเป็นอย่างมาก โดยผู้จัดได้นำเงินรายได้ไปสนับสนุนโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียน โรงพยาบาล และวัดต่างๆ สำหรับการจัดครั้งที่ 2 มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “วิ่งเพื่อพระเจ้าตาก” เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 250 ปีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวจังหวัดตาก และ ประเทศไทย ทางชมรมฯผู้จัดจึงหวังให้เกิดร่วมมือกันของชาวจังหวัดตาก ทำกิจกรรมสังคม สนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาล โรงเรียน วัด สังคม และเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้จังหวัดตากเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ตากสิน 10 การกุศล ครั้งที่ 2 จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งเริ่มเป็นประเพณีชาวตากเพื่อคนรักสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพ รวมพลังกับคนเมืองเหนือ คนไทยทุกภาค ให้คนต่างถิ่นที่รักษ์สุขภาพได้มารู้จัก พบเจอกัน และได้เป็นนักวิ่งด้วยกัน เกิดความสามัคคี รู้สึกดี ๆ ทั้งต่างอาชีพ ต่างสาขาก็มาร่วม เดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล มารู้จักกันได้ รายได้ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียน วัด และชุมชนต่างๆ เกิดสาธารณกุศลต่อสังคมต่าง ๆ ต่อไป
ค่าสมัคร
 • 5KM
 • 10KM
 • FANCY
 • VIP
 • SUPERVIP
 • 500 บาท
 • 550 บาท
 • 500 บาท
 • 1,500 บาท
 • 3,000 บาท
ค่าสมัครครอบคลุมถึง
 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
กำหนดการ
วันเสาร์ 26 ม.ค. 2562 ~ รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึก
13.00 - 18.00 น. สถานที่ ~ หน้าศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
วันอาทิตย์ 27 ม.ค. 2562 ~ Race Day
สถานที่จัดแข่งขัน ~ หน้าศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
05.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10.5 กม.
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
06.30 น. ปล่อยตัว แฟนซี มาราธอน 1KM เพื่อความสวยงาม สุข สนุกสนาน
กติกา
การสมัคร
 1. สมัครผ่าน teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผุ้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเองบนเว็ปไซต์ www.teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

Race Kit
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
10.5 กม.ต่ำกว่า 18 ปีต่ำกว่า 18 ปี
18-29 ปี18-29 ปี
30-39 ปี30-39 ปี
40-49 ปี40-49 ปี
50-59 ปี50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป60 ปีขึ้นไป
5 กม.OverallOverall
แฟนซี 2.5 กม.OverallOverall
ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต
เส้นทาง
Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา