เลือกภาษา
ณ สวนหลวง ร.9, กรุงเทพมหานคร
February 8, 2020 06:00 น.

ปิดรับสมัคร January 31, 2020

Origin Family Run 2020 วันเปิดรับสมัคร 19 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563 หรือปิดเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน

วันแข่งขันวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนหลวง ร.9,  ประตู 4 ประตูดาวเรือง (https://goo.gl/maps/LjdcSP9mzhuW1MpR9)

3 กม.                 (1 ชม.)               700       คน

5 กม.                 (1 ชม.)               700       คน       

10 กม.               (2 ชม.)               600       คน

 

วันและเวลาปล่อยตัว

ประเภท

กำหนดการ

 10 กม. (2 ชม.)

 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:00 – 08:00 น.

 5 กม. (1 ชม.)

 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:15 – 07:15 น.

 3 กม. (1 ชม.)

 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:30 – 07:30 น.

 

การรับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก (ทุกระยะ)

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10:00 – 18:00 น.

สถานที่ สวนหลวง ร.9, ประตู 4 ประตูดาวเรือง (https://goo.gl/maps/LjdcSP9mzhuW1MpR9)

*อนุญาตให้รับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์วิ่งมารับแทน
**ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเบอร์วิ่งในช่วงเวลาที่แจ้งเท่านั้น หากไม่มารับตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
***ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 15 ม.ค. 2563 มีบริการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ โดยให้เลือกส่งระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร ค่าจัดส่ง 50 บาท/คน
***สำหรับผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2563 สามารถรับเสื้อและของที่ระลึก ได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น (ไม่มีการส่ง ปณ)
****ไม่เปิดบริการรับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึกในวันจัดการแข่งขัน

 

ประเภทและค่าสมัคร

Distances

Regular

19 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563

Origin Family

19 ธ.ค. 2562 – 31 ม.ค. 2563

10 กม.

500

250

5 กม.

450

225

3 กม.

400

200

หมายเหตุ: ไม่มีชิปจับเวลาและการแข่งขันทุกระยะ
 

จุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระ

มีบริการจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทบริเวณลานกิจกรรม ฝากและรับคืนภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04:00-8:00 น.

*ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ สร้อย แหวน เงิน กุญแจรถ ฯลฯ


ค่าสมัครครอบคลุมถึง

 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก เบอร์วิ่ง กระเป๋าผ้า และแก้วน้ำ
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย


เงื่อนไขการการลงทะเบียน

 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น 
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันเปิดรับสมัครทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน 100 บาท (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สมัครบนเว็บไซต์ www.teelakow.com)
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี


คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร

 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง กรณีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

10 กม. (2 ชม.)                 เวลา 06:00 – 08:00 น.

5 กม. (1 ชม.)                   เวลา 06:15 – 07:15 น.

3 กม. (1 ชม.)                   เวลา 06:30 – 07:30 น.

 

- เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก

- เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ

- ไม่ใช้ชิปจับเวลาทุกระยะ

**ไม่มีการแข่งขันสำหรับรายการวิ่งนี้**


กำหนดการ

 

วัตถุประสงค์

 

แบบเสื้อวิ่ง


 

แบบเหรียญ

 

Race kit

จุดจอดรถ

สอบถามข้อมูลสำหรับรายละเอียดของการแข่งขัน
Email : info@teelakow.com
Line id : teelakow

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา