เลือกภาษา
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์, จังหวัดแม่ฮองสอน
January 25, 2020 04:00 น.

ปิดรับสมัคร December 31, 2019

Mae Hong Son 100 : MHS 100  

สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์ : โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮองสอน ดูแผนที่
Mae Hong Son 100 : (MHS 100)  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 
หน่วยจัดการต้นน้ำลุ่มน้ำปาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน และบริษัท ทีละก้าว จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเทรล Mae Hong Son 100  สนามวิ่งเทรลหนี่งเดียวในประเทศไทย ที่มีความท้าทายแบบวาไรตี้ ความสนุก ความตื่นเต้น ความท้าทายกับสภาพภูเขาที่หลากหลายภูมิทัศน์ ที่เป็นธรรมชาติ พร้อมกับเส้นทางที่หลากหลาย อีกทั้งยังผ่านหมู่บ้านชาวเขาหลายหมู่บ้าน เส้นทางเดินป่าและทางออฟโร้ด เราพร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับนักวิ่งจากไทยและนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะร่วมสนุกและพิสูจน์ตนเอง 
แล้วพบกันที่ ปางมะผ้า จ.แม่ฮองสอน

GPX files
11K : http://bit.ly/2QZVfsC
34K (35K) : http://bit.ly/2rDePzV
55K (52K) : http://bit.ly/2qRg4vm
102K (102K) : : http://bit.ly/35EGtLN

เวลาปล่อยตัว
102 KM (5,794 m+) 25 มกราคม 04:00 น. - 26 มกราคม 16:00 น. (36 ชั่วโมง)
55 KM (3,320 m+) 25 มกราคม 16:00 น. - 26 มกราคม 16:00 น. (24 ชั่วโมง)
34 KM (1,738 m+)  26 มกราคม 06:15 - 15:15 น. (9 ชั่วโมง)
11 KM (359 m+) 26 มกราคม 06:30 - 10:30 น. (4 ชั่วโมง)
5 KM (Road) 26 มกราคม 06:45 - 8:45 น. (2 ชั่วโมง)

 
 รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน
สถานที่ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮองสอน  

   BiB Collection  Briefing
24 มกราคม 2563 All distances: 12.00 - 18.00 น. 55, 102 KM 17.00 - 18.00 น.
25 มกราคม 2563 All distances: 12.00 - 18.00 น. 11, 34 KM 17.00 - 18.00 น.

สำหรับนักวิ่งระยะ 5 และ 11 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยผู้รับแทนจะต้องแสดงถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์วิ่งนั้น ๆ ให้เจ้าหน้าที่
สำหรับนักวิ่งระยะ 34, 55 และ 102 กม. ต้องนำอุปกรณ์บังคับมาตรวจและรับเบอร์วิ่งด้วยตนเองเท่านั้น

ประเภทและค่าสมัคร

Distance EARLY BIRD
(22 Oct – 15 Nov 2019)
PROMOTION
(16 Nov – 15 Dec 2019)
REGULAR
(16 – 31 Dec 2019)
102 KM THB 3,900 THB 4,200 THB 4,500
55 KM THB 2,400 THB 2,700 THB 3,000
34 KM THB 1,600 THB 1,900 THB 2,200
11 KM THB 990 THB 1,090 THB 1,190
5 KM THB 500 THB 550 THB 600

ฝากกระเป๋า (Drop Bag) ระหว่างทางสำหรับนักวิ่งระยะ 102 Km ในวันรับ BIB Collection เท่านั้น และรับคืนได้ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00 น.

 • ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าเดินทางของตนเอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและหมายเลขวิ่งของตนเอง ที่รายการได้แจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้
 • ผุ้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้
 • ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน สร้อย แหวน หรือกุญแจ
 • ไม่รับฝากจักรยาน
 • ไม่มี Drop Bag ระหว่างทางสำหรับนักวิ่งระยะ 5, 11, 34 และ 55 Km. โดยสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระก่อนปล่อยตัวได้ที่บริเวณลานกิจกรรมภายในงาน และรับคืนได้ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00 น.


ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
 • ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับผู้ที่สมัครบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น)
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • เสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 34, 55 และ 102 กม. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)


เงื่อนไขการการลงทะเบียน

 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันเปิดรับสมัครทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน 100 บาท (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สมัครบนเว็บไซต์ www.teelakow.com)
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที


คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก การวิ่งเทรลเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้สมัครได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและยินดีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมัครใจ 


ข้อปฏิบัติทั่วไป

 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่าง ๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง
 • การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใด ๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน


กฎข้อบังคับ

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที และจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อก็ต่อเมื่อมีการสวมเสื้อสะท้อนแสงเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัวที่มีแสงสว่าง หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัวในเวลากลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งและจะอนุญาตให้วิ่งอีกครั้งในกรณีที่หาไฟฉายได้หรือจนกว่าจะมีแสงสว่างในตอนเช้าเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่มีเป้น้ำ ทางรายการจำเป็นต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้
 • การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
 • ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
 • ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี
 • อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้นไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว 
ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

อุปกรณ์บังคับ

 • สำหรับนักวิ่งระยะ 55 และ 102 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)
 • เป้น้ำ 1.5 ลิตร
 • แก้วน้ำพกพา
 • นกหวีด
 • ไฟฉายคาดหัว
 • โทรศัพท์มือถือและ sim card
 • แถบสะท้อนแสง
 • ผ้าห่มฉุกเฉิน
 • สำหรับนักวิ่งระยะ 34 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)
 • เป้น้ำ 1.5 ลิตร
 • แก้วน้ำพกพา
 • โทรศัพท์มือถือและ sim card
 • นกหวีด
 • สำหรับนักวิ่งระยะอื่น ๆ ไม่มีอุปกรณ์บังคับ แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำ เช่น เป้น้ำ โดยคำนวณจากการบริโภคแต่ละบุคคล(1-1.5 ลิตร), แก้วน้ำพกพา 

หมายเหตุ แก้วน้ำพกพา อนุโลมให้ใช้ถุงนิ่มแทนได้ นักวิ่งควรเตรียมแก้วน้ำมาด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับดื่มพวกเกลือแร่ น้ำหวาน น้ำอัดลม ระหว่างเข้าจุดต่าง ๆ ในสนาม
* ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง 
**ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน


ถ้วยรางวัล

Race ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล 
11, 34, 55, 102 KM Overall Overall

การรายงานตัวรับรางวัล
นักวิ่งจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแนบสลิปผลการแข่งขัน
1. บัตรประชาชน 
2. ใบขับขี่ 
3. พาสปอร์ต
4. รูปถ่ายบัตรประชาชน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น 
ถือว่าผิดกติกา 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
- การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที 
ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
- การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล
- การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

 

พิธีมอบรางวัล 
วันที่ 25 มกราคม 2563  
16:00 น. ระยะ 102 กม.
วันที่ 26 มกราคม 2563  
10:00 น. ระยะ 11 กม.
11:00 น.  ระยะ 34 กม.
12:00 น. ระยะ 55 กม.

หมายเหตุ: เวลาสำหรับพิธีมอบถ้วยรางวัลอาจจะการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งให้นักวิ่งทราบอีกครั้งภายหลังจากการรายงานตัวในวันแข่งขัน

ที่พัก ติดตามอัพเดตบนเพจ  https://www.facebook.com/MHS100Thailand/

 

บริการรถตู้รับส่งนักวิ่ง

สนามบินแม่ฮ่องสอน-โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ใช้เวลา 1.30ชม. 
ราคา 480 บาท/เที่ยว
(ไปกลับ 960บาท)
มฮส-ปางมะผ้า 24 Jan 15.30  น.
มฮส-ปางมะผ้า 25 Jan 15.30  น.
ปางมะผ้า-มฮส 26 Jan 12.30  น.

สนามบินเชียงใหม่-โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ใช้เวลา 4.30 ชม.
ราคา 600 บาท/เที่ยว
(ไปกลับ 1,200บาท)
เชียงใหม่-ปางมะผ้า
24 Jan 10.00 13.00 
25 Jan 10.00 13.00 
ปางมะผ้า-เชียงใหม่
26 Jan 10.00 12.00 14.00 16.00

* หมายเหตุ
1. การจองรถตู้ ให้ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด
2. สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ และแจ้งก่อนการเดินทาง 7 วัน 
3. แนะนำให้มาล่วงหน้า 15 นาที เนื่องจากรถจะออกตามเวลาที่ระบุ
4. ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
5. กรณีมีผู้โดยสารไม่ถึง 6 คนต่อคัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเที่ยวรถ หรือ หากมีผู้โดยสารไม่ถึง 6 คนต่อคัน แต่มีประสงค์ที่จะเดินทางผู้โดยสารทุกท่านต้องเฉลี่ยเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นราคาเต็มของรอบรถแต่ละครั้ง

สนใจหรือ สอบถามเพิ่มเติมสั่งจอง
https://store.teelakow.com/th/onlinestore

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา