เลือกภาษา
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , จังหวัดพิษณุโลก
January 19, 2020 04:00 น.

ปิดรับสมัคร December 15, 2019 

ET (EVIL Trail) วันเปิดรับสมัคร 5 ก.ย. – 15 ธ.ค. 2562 
15 กม.       ความสูงสะสม   700 เมตร     (4 ชม.)
30 กม.       ความสูงสะสม 1,200  เมตร     (8 ชม.)
50 กม.       ความสูงสะสม 2,600  เมตร     (12 ชม.)

GPX files
55K == http://bit.ly/2Q6sAzZ
31K == http://bit.ly/2MgRXxD
15K == http://bit.ly/2EHYwoN

วันและเวลาปล่อยตัว

ประเภท กำหนดการ
50 กม. (2,600 เมตร) 19 มกราคม 2563 เวลา 04:00 – 16:00 น. (12 ชม.)
30 กม. (1,200 เมตร) 19 มกราคม 2563 เวลา 06:00 – 14:00 น. (8 ชม.)
15 กม. (700 เมตร)   19 มกราคม 2563 เวลา 06:00 – 10:00 น. (4 ชม.)

รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก และบรรยายเส้นทางการแข่งขัน (ทุกระยะ)
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด https://maps.app.goo.gl/JDoWZ3aPrVT9WTPq
18 มกราคม 2563    เวลา 10.00 - 18.00 น. รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก
     เวลา 17.00 - 18.00 น. บรรยายเส้นทางการแข่งขัน  
*สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์วิ่งมารับแทน

สถานที่จัดงาน ปล่อยตัว และเส้นฟินิชเชอร์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด https://maps.app.goo.gl/JDoWZ3aPrVT9WTPq

ประเภทและค่าสมัคร

Distances EARLYBIRD (5 - 30 Sep 2019) PROMOTION (1 Oct – 15 Nov 2019) REGULAR (16 Nov – 15 Dec 2019)
15Km THB 800 THB 900 THB 990
30Km THB 1,200 THB 1,400 THB 1,600
50Km THB 1,600 THB 1,800 THB 1,990

จุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระ 
มีบริการจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทบริเวณลานกิจกรรม ฝากและรับคืนภายในวันที่ 19 มกราคม 2563เวลา 04:00-16.00 น.
ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน กุญแจรถ
*ทุกระยะ ไม่มีบริการจุดฝากของระหว่างทางการแข่งขัน

ที่พัก จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ ติดตามอัพเดตบนเพจ คลิก https://web.facebook.com/EvilTrailThailand/

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
 • ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับผู้ที่สมัครบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น)
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • เสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 30 และ 50 กม. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • ไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 16 กม.


* ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง 
** ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน

เงื่อนไขการการลงทะเบียน
นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น 
การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันเปิดรับสมัครทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน 100 บาท(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สมัครบนเว็บไซต์ www.teelakow.com)
ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที

คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร
ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก การวิ่งเทรลเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้สมัครได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและยินดีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมัครใจ 

ข้อปฏิบัติทั่วไป
แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน
อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใด ๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน

กฎข้อบังคับ 
ผู้เข้าแข่งขันระยะไกล (16 กม.ขึ้นไป) จะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่มีเป้น้ำ ทางรายการต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้ 
การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี
อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว 
ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

 

อุปกรณ์บังคับ

 • สำหรับนักวิ่งระยะ 30 และ 50 กม. (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)
 • เป้น้ำ 1.5 ลิตร
 • แก้วน้ำพกพา
 • นกหวีด
 • โทรศัพท์มือถือและ sim card
 • สำหรับนักวิ่งระยะอื่น ๆ ไม่มีอุปกรณ์บังคับ แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำ เช่น เป้น้ำ โดยคำนวณจากการบริโภคแต่ละบุคคล(1-1.5 ลิตร), แก้วน้ำพกพา 
 • ไฟคาดหัว สำรับระยะ 50K

หมายเหตุ แก้วน้ำพกพา อนุโลมให้ใช้ถุงนิ่มแทนได้ นักวิ่งควรเตรียมแก้วน้ำมาด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับดื่มพวกเกลือแร่ น้ำหวาน น้ำอัดลม ระหว่างเข้าจุดต่าง ๆ ในสนาม
* ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง 
**ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน

ถ้วยรางวัล สำหรับทุกระยะการแข่งขัน 
Over all แบ่งชายและหญิง ประเภทละ 10 รางวัล 

การรายงานตัวรับรางวัล
นักวิ่งจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแนบสลิปผลการแข่งขัน
1. บัตรประชาชน 
2. ใบขับขี่ 
3. พาสปอร์ต
4. รูปถ่ายบัตรประชาชน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น 
ถือว่าผิดกติกา 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
- การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที 
ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
- การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล
- การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

การเดินทาง

- สายการบิน Bangkok-Phitsanulok(PHS)

- รถโดยสาร
- จาก สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่2(แยกอินโดจีน) - อ.นครไทย(ใช้เวลาเดินทาง 1.30ชม.)
(จองตั๋วหน้าเค้าเตอร์ของบริษัทคิงส์ด้อมทัวร์หรือเบอร์ติดต่อ 0953956951 
*การจองตั๋วทำการจองได้เพียงวันต่อวันเท่านั้น)
รอบรถ (ราคาตั๋ว 75บาท/ท่าน)
05.00-06.30  ,  06.00-07.30
08.40-10.10  ,  11.30-13.00
13.30-15.00  ,  15.40-17.10
17.00-18.30  ,  18.00-19.30


- จาก ขนส่งอ.นครไทย-อช.ภูหินร่องกล้า(ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชม.)
(ต้องหาเหมารถจากที่นั่นขึ้นไปอุทยาน เช่น สองแถว สามหล้อ(จะส่งถึงแค่หน้าด่าน) กระบะชาวบ้าน รถเก๋ง)
เหมารถเก๋ง (มีคนขับ)ราคา 900-1000 บาท ผู้โดยสารนั่งได้ 4 ท่าน เบอร์ติดต่อ 0947545988
เหมาสองแถวราคา 2000 บาท/เที่ยว นั่งได้ 10 ท่าน เบอร์ติดต่อ 0946369193

**หากต้องการความสะดวกสบาย สามารถหาเช่าเหมารถตู้ไป-กลับ จากตัวเมืองพิษณุโลกไปยังภูหินร่องกล้าได้โดยตรงกับรถตู้รับเหมา

สอบถามข้อมูลสำหรับรายละเอียดของการแข่งขัน
Email   : info@teelakow.com
Line id : teelakow


 

Sponsor Top Race Link

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา