เลือกภาษา
สิงห์ปาร์ค เชียงราย, เชียงราย
September 15, 2019 06:00 น.

ปิดรับสมัคร August 31, 2019

สำหรับนักวิ่งที่สมัคร (รอบ2) ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2562 ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญตามปกติ

ในส่วนของเบอร์วิ่ง(BIB)จะมีเพียงหมายเลขลำดับ (ไม่มีชิพไทม์ และชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลทุกรณี)

วันที่วิ่ง:  15 กันยายน 2562 (5:00-9:00 น.)

สถานที่วิ่ง : ศาลากลาง จ.เชียงราย https://goo.gl/maps/t1KBSxwLVZF2

 

วันรับบิบ :  วันเสาร์ 14 ก.ย. 2562 เวลา 10:00 – 18:00 น.

สถานที่รับบิบ : สิงห์ปาร์ค เชียงราย https://goo.gl/maps/BEjEQCaksQE2 

(วันรับบิ๊บ มีบริการรถรับส่ง จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ถึง สิงห์ปาร์ค เชียงราย (รถวิ่งวนทุก 1 ชม. หรือ รถจะออกเมื่อผู้โดยสารเต็มคัน)

 

 

Agenda: Bangkok Airways ChiangRai Half Marathon 2019 

04.00 - 06.00 น.        เปิดรับฝากของนักกีฬา 

05.00 น.                     ปล่อยตัวระยะ 21 กม.  (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.) 

05.45 น.                     พิธีเปิดการแข่งขัน 

06.00 น.                     ปล่อยตัวระยะ 10 กม.  (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.) 

06.15 น.                     ปล่อยตัวระยะ 5 กม.    (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)

07.00 น.                     พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน 

10.00 น.                     สิ้นสุดพิธีการ " 

 

ระยะวิ่ง และค่าสมัคร : 

> 21 กม. 700 บาท 

> 10 กม. 550 บาท

> 5 กม. 500 บาท 

*** (หลังจากกดปุ่มชำระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกกรณี) ***

ริ่มรับสมัคร:  19 กุมภาพันธ์ 2562 

ปิดรับสมัคร:  31 สิงหาคม 2562 (หรือผู้สมัครเต็ม) 

รายการของที่ได้รับในการสมัคร:  

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด 

น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย 

** รายการ Chiang Rai Half Marathon ไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์ 

 

Running - T-Shirt & Medal

 

 

เส้นทางวิ่ง

 

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน         

1.   ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง อายุต่ำกว่า 13 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล    

2.   เปิดรับทุกสัญชาติ 

 

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์       

◦   ระยะ 21 กม.    (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 05:00 – 09:00 น.)   

◦    ระยะ 10 กม.    (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 06:00 – 08:00 น.)    

◦    ระยะ 5 กม.      (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06:15 – 07:15 น.)    

1.       เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก    

2.       ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกำหนดเวลาตัดสิทธิ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ   

3.       ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10 และ 21 กม.    

4.      ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม. 

 

ถ้วยรางวัล   

ถ้วยรางวัล แบ่งชายและหญิง (ไม่มีแบ่งสัญชาติ)  

ระยะ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)     

ต่ำกว่า 18 ปี, 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป 

ระยะ 5 กม. 

Overall (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)

 

ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงานและต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต

***การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

 

ความคุ้มครอง 

นักวิ่งทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท พิเศษ สำหรับนักวิ่งที่เดินทางมางานด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ รับความคุ้มครองพิเศษ ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ สูงสุด 200,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

หมายเหตุ         

(1) รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     

(2) หากเกิดอุบัติเหตุและต้องการติดต่อเคลม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-638-9333   

(3)  ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางคุ้มครองเฉพาะในวันงานวิ่งเท่านั้น   

(4)  ข้อยกเว้นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox:  https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/

Line: teelakow

Tel: 0929798287

Mail: info@teelakow.com

 

ค่าสมัคร
  • 5KM
  • 10KM
  • 21KM
  • 500 บาท
  • 550 บาท
  • 700 บาท
Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา