ร่วมงานกับเรา

บริษัท ทีละก้าว จำกัด (www.teelakow.com)

ก่อนตัดสินใจส่ง Portfolio ให้ศึกษาบริษัทด้วยช่องทางต่อไปนี้

1. www.teelakow.com
2. YouTube : teelakow
3. Facebook : teelakow
4. IG : teelakow

เปิดรับสมัคร "ทีมงาน"

1. Mobile Application Developer (OS & Android)

2. Route Director Assistant 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
* เดินทางต่างจังหวัด และ/หรือ ต่างประเทศได้ (ตลอดเวลา)
* ชอบเดินป่า (เทรกกิ้ง)
* มีพื้นฐานของการใช้ map application, gps tracking 
* มีความรับผิดชอบสูง (สูงมาก)
* ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

3. Event support 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• หลงรักการเดินทาง
• เดินทางต่างจังหวัด และ/หรือ ต่างประเทศได้ 
(ตลอดเวลา)
• มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ 
• มีระเบียบวินัย 
• มีความเป็นผู้นำ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• มีความรับผิดชอบสูง

4.PR media 1 ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี

5.Artwork Design 2 ตำแหน่ง 

สนใจส่งประวัติและข้อมูลผลงาน (portfolio) ได้ 2 ช่องทาง

1. Email : tak.peeradon@gmail.com 
2. Line id : nopsuksawat

Customer Service : 092~979~8287