เลือกภาษา
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน
สิงห์ปาร์ค เชียงราย, เชียงราย
19-21 ตุลาคม 2561 06:00 น.
การรับลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็ปไซต์ www.teelakow.com
เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (เวลา 17.00 น.)
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (เวลา 24.00 น.) หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 220Km
 • 122Km
 • 66Km
 • 38Km
 • 20Km
 • 7,500 บาท
 • 3,800 บาท
 • 1,800 บาท
 • 1,200 บาท
 • 800 บาท
 • 8,500 บาท
 • 4,100 บาท
 • 2,000 บาท
 • 1,400 บาท
 • 900 บาท
 • 9,500 บาท
 • 4,500 บาท
 • 2,400 บาท
 • 1,600 บาท
 • 1,100 บาท
กติกา
สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์
สตาร์ท - สิ้นสุด
สิงห์ปาร์ค เชียงราย
รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเชคอุปกรณ์ ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน
BiB CollectionBriefing
18 ตค. 256112.00 - 18.00 น.
ULTIMATE 220 KM, 122 KM
17.00 - 18.00 น.
ULTIMATE 200 KM
19 ตค. 256112.00 - 18.00 น.
66, 122 KM
17.00 - 18.00 น.
66, 122 KM
20 ตค. 256110.00 - 18.00 น.
20, 38 KM
17.00 - 18.00 น.
20, 38 KM
เปิดบริการรถรับส่ง (ฟรี)
 • วันที่ 18 ตค. 2561 เวลา 12.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 12.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 20 ตค. 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 04.00 - 20.00 น.
วิ่งวนทุก 1 ชั่วโมงหรือรถออกจากสถานีเมื่อผู้โดยสารเต็มคัน
จุดเริ่มต้น อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (https://goo.gl/maps/Zm8pugEnv2o)
ปลายทาง ลานจอดรถบาร์นเฮ้าส์ พิซซ่า สิงห์ปาร์ค เชียงราย (https://goo.gl/maps/CfeM7SbuNwG2)

*บริการเพิ่มเติมสำหรับนักวิ่ง 122 KM และ ULTIMATE 220 เพื่อมาจุดสตาร์ท (ค่าใช้จ่ายคนละ 100 บาท) รถออกจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
 • วันที่ 18 ตค. 2561 เวลา 04.00 น.
 • วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 04.00 น.
การรับฝากกระเป๋าสัมภาระ
ฝากกระเป๋าได้ 1 ใบต่อ 1 จุด
 1. 66 กม. 1 จุด
 2. 122 กม. 1 จุด
 3. ULTIMATE 220 4 จุด
*รายละเอียดจำนวนจุดฝากกระเป๋า จะอัพเดทให้ทราบเร็วๆนี้
สำหรับนักวิ่งระยะ 66, 122 และ ULTIMATE 220 ฝากกระเป๋าสัมภาระได้ครั้งเดียวในวันรับ BIB Collection และรับคืนได้ในวันที่ 21 ตค. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น.

สำหรับนักวิ่งระยะ 20 และ 38 กม. ฝากกระเป๋าสัมภาระและรับคืนได้ในวันที่ 21 ตค. ตั้งแต่เวลา 04.30 - 19.00 น.
 1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าเดินทางของตนเอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและ หมายเลขวิ่งของตนเอง ที่รายการได้แจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้
 2. ผุ้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้
 3. ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน
 4. ไม่รับฝากจักรยาน
เวลาปล่อยตัว
วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 06.00 น.ULTIMATE 220
วันที่ 20 ตค. 2561 เวลา 06.00 น.122 KM
วันที่ 20 ตค. 2561 เวลา 20.00 น.66 KM
วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 06.00 น.38 KM
วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 06.30 น.20 KM
เวลาตัดตัว (Cut off time)
 1. ULTIMATE 220 60 ชั่วโมง
 2. 122 KM 36 ชั่วโมง
 3. 66 KM 22 ชั่วโมง
 4. 38 KM 10 ชั่วโมง
 5. 20 KM 6 ชั่วโมง
พิธีมอบรางวัล
วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 16.00 น. พิธีมอบรางวัลทุกระยะ
ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้
 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคน)
 • เหรียญที่ระลึก
  (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • เสื้อฟินิชเชอร์ ทุกระยะ ทุกคน ทุกระยะ ทุกคน (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • ฮู้ดดี้ ฟินิชเชอร์ สำหรับ ULTIMATE 220 กม. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก ว่าเป็นกีฬาที่มีความท้าทายอย่างมาก ตนเองได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและพร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อให้เกิดความสนุกสนามระหว่างการแข่งขัน ขอให้นักวิ่งมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
การลงทะเบียน
 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ www.teelakow.com
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบ และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 100 บาท
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
 • สิ่งที่ต้องใช้ในการรับ Bib และ race kit คือ บัตรประชาชน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
 • สำหรับนักวิ่งระยะ 22 และ 38 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
อุปกรณ์บังคับ สำหรับ Ultimate 220, 122, 66 เท่านั้น
 1. โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย DTac, AIS หรือ True Move
 2. ไฟฉายคาดหัว 2 อัน ความสว่างขั้นต่ำ 70 ลูเมน (อนุโลมให้มี 1 อันได้ แต่หากไฟฉายไม่สามารถส่องแสงได้ในช่วงกลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดการวิ่งจนกว่าจะมีแสงสว่าง หรือสามารถหาไฟฉายอันใหม่ได้)
 3. เสื้อสะท้อนแสง
 4. นกหวีด
 5. เป้น้ำ มีกระบอกน้ำบรรจุรวม 1.5 ลิตร
 6. ผ้าห่มฉุกเฉิน
 7. ยาประจำตัว (หากมี)
ข้อปฏิบัติทั่วไป
 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขันในระยะของตนเอง
 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และ ติดที่เป้น้ำด้านหลัง และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงาน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องวิ่งชิดด้านซ้ายมือของถนนตลอดเส้นทาง และวิ่งเป็นแถวเดี่ยว
 • เวลาสิ้นสุดที่เส้นชัยของแต่ละระยะคือ 40 ชม. นับจากเวลาออกตัวอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านใดที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง (เวลาถึงจุดต่างๆจะถูกบันทึกไว้)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงานจะต้องไม่ทิ้งขยะหรือก่อมลพิษใดๆทั้งสิ้น หากทีมงานพบเห็น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใดๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยายวันที่ 13 หรือ 14 ต.ค. 2559 ก็ได้ แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆ บนเว็ปไซต์ www.teelakow.com หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธขอร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน
กฎข้อบังคับ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที และจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อก็ต่อเมื่อมีการสวมเสื้อสะท้อนแสงเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัว หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัวในเวลากลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งและจะปล่อยให้วิ่งอีกครั้งในกรณีที่หาไฟฉายได้หรือจนกว่าจะมีแสงสว่างในตอนเช้าเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่มีเป้น้ำ ทางรายการจำเป็นต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำ กรณีผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีรถเซอร์วิส ทางรายการอนุญาตให้ไม่ต้องสวมใส่เป้น้ำได้ โดยตอนตรวจเช็คอุปกรณ์ให้แจ้งกรรมการว่ามีรถเซอร์วิส และแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ กรณีมีการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีเป้น้ำ และไม่สามารถแจ้งทะเบียนรถ และหมายเลขติดต่อรถเซอร์วิสของตนเองได้ ทีมงานจะขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะติดต่อรถเซอร์วิสได้
 • การโกงด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้อำนายการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่างๆได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง ไม่คาดคิด หรือ ผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
 • ยากระตุ้นต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือผู้ติดตามจะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว และแจ้งกิโลเมตรที่วิ่ง
 • ไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง
การแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ใช้ชิปในการจับเวลา ใช้บันทึกเวลาในการแข่งขันโดยการจดบันทึกเท่านั้น
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
220 กม. / 122 กม. /
66 กม.   
OverallOverall
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
38 กม. /
20 กม.   
ต่ำกว่า 25 ปีต่ำกว่า 25 ปี
26-35 ปี26-35 ปี
36-49 ปี36-49 ปี
50 ปีขึ้นไป50 ปีขึ้นไป
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุน
OFFICIAL PLACE SPONSOR
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนร่วม
หน่วยงานราชการ
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287