เลือกภาษา
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน
กว๊านพะเยา, พะเยา
20 พฤษภาคม 2561 05:00 น.
 • วิ่งรอบกว๊าน คือ รายการวิ่งถนน 1 รอบกว๊านพะเยา
 • ระยะทาง 10 และ 26 กม.
 • วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
 • เวลาปล่อยตัว : 26 กม. - 5:00 น. และ 10 กม. - 6:00 น.
 • เวลาคัทออฟ : 4.30 ชั่วโมง (9:30 น.)
 • รับ BIB วันที่ 19 พ.ค. 2561 : 10.00-19.00 น. ที่ลานพ่อขุนงำเมือง
ค่าสมัคร
 • 10KM
 • 26KM
 • 499 บาท
 • 649 บาท
 • 519 บาท
 • 699 บาท
กำหนดการ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
10.00 – 19.00 น. รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
04.00 – 05.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
04.30 – 04.45 น. พิธีเปิดงานวิ่ง
05.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 26 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 กม.
07.00 – 09.00 น. พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1, 2 และ 3
09.30 น. สิ้นสุดเวลาแข่งขัน
Race Kit
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
26 กม.   ต่ำกว่า 18 ปีต่ำกว่า 18 ปี
19-29 ปี19-29 ปี
30-39 ปี30-39 ปี
40-49 ปี40-49 ปี
50-59 ปี50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป60 ปีขึ้นไป
10 กม.   OverallOverall
*ระยะ 26 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)
**ระยะ 10 กม. Over all แบ่งแยกชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุนหลัก
หน่วยงานราชการ
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287