เลือกภาษา
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่, เชียงใหม่
05 กุมภาพันธ์ 2560 05:30 น.
ล้านนา ๒๑

วิถีของชาวล้านนายังคงซ่อนอยู่ แม้ว่าความเจริญตามแบบฉบับของคนเมืองจะมีบทบาทชัดเจนกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ผมเคยใช้ชีวิตที่เชียงใหม่เมื่อครั้งกลิ่นอายของล้านนายังคงล่องลอยอยู่ในความทรงจำ กำเมืองที่ได้ยินทุกครั้ง ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนพื้นเมือง เสียงสะล้อซอซึงยังแว่วเบาอยู่ในหู ขันโตก ริมน้ำปิง ... ไปล่นผ่อสาวเจียงใหม่กั๋นเน้อครับ

รายการวิ่งถนนระยะ 21 / 10 / 3 กม.
17 มิ.ย. 2559 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
15 ม.ค. 2560 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 3KM
 • 10KM
 • 21KM
 • 250 บาท
 • 450 บาท
 • 600 บาท
กำหนดการ
2-3 ก.พ. 2560
12.00 - 18.00 น. รับเบอร์วิ่งและถุงอุปกรณ์ ณ. Decathlon โลตัส หางดง เชียงใหม่
4 ก.พ. 2560
12.00 - 20.00 น. รับเบอร์วิ่งและถุงอุปกรณ์ ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่
5 ก.พ. 2560
04.00 - 05.30 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.30 น. ปล่อยตัวระยะ 3 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
08.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1, 2 และ 3
10.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
อายุต่ำกว่า 12 ปี วิ่งฟรี โดยจะได้รับเบอร์วิ่งอย่างเดียว ไม่มีเสื้อและเหรียญให้นะจ๊ะ
ผู้ปกครองลงทะเบียนให้น้องๆ เพื่อรับเบอร์วิ่งได้ในระบบการรับสมัคร เพื่อความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรม
Race Kit
รางวัล
แยกรุ่น ชาย และ หญิง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ระยะ 21 กม.
1. ต่ำกว่า 18 ปี3,000 บาท2,000 บาท1,000 บาท
2. 18 ปี ถึง 29 ปี
3. 30 ปี ถึง 39 ปี
4. 40 ปี ถึง 49 ปี
5. 50 ปี ถึง 59 ปี
6. 60 ปี ขึ้นไป
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ระยะ 10 กม.
1. ต่ำกว่า 18 ปี1,500 บาท1,000 บาท500 บาท
2. 18 ปี ถึง 29 ปี
3. 30 ปี ถึง 39 ปี
4. 40 ปี ถึง 49 ปี
5. 50 ปี ถึง 59 ปี
6. 60 ปี ขึ้นไป
 • สำหรับระยะ 3 กม. ไม่มีเงินรางวัล มีเพียงถ้วยรางวัลและขอสงวนสิทธิ์ถ้วยรางวัลสำหรับน้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี นะคะ
 • มีถ้วยรางวัลแบ่งเป็นน้องๆ ชายและหญิง อย่างละ 5 รางวัล
 • รวมมูลค่าเงินรางวัล 96,000 บาท
 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลในกลุ่ม Over All ชาย/หญิง จะถูกตัดสิทธิ์การรับเงินรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไขของรายการ ทางรายการขอมอบสิทธิ์แก่ผู้เข้าแข่งขันลำดับต่อไป
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5.0 ของรางวัลตามประกาศ กรมสรรพากร ทป.4/2558
 • เงินรางวัลและถ้วยรางวัลเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
เส้นทาง
เดินทาง
การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
 1. โดยรถยนต์: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข(พหลโยธิน)แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวง หมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร
 2. โดยรถไฟ: มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020, 1690 สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0-5324-2094 และ www.railway.co.th
  นอกจากนี้ขบวนรถไฟ Orient-Express มีบริการเส้นทาง กรุงเทพ -เชียงใหม่เป็นครั้งคราว สามารถสอบถาม รายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีทัวร์ จำกัด โทร. 0-2216-5783 หรือที่ www.orient-express.com
 3. โดยรถประจำทาง: มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่
  • บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com
  • ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0-2936-3210
  • นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0-2936-2207
  • สหชาญทัวร์ โทร. 0-2936-2762
  • สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0-2954-3601-7
  • สมบัติทัวร์ www.sombattour.com
  • รถบขส. www.busticket.in.th
  • นครชัยแอร์ สำรองที่นั่ง Call Center 1624 www.nca.co.th
 4. โดยเครื่องบิน:
  • สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โทร. 0-2265-5555, 0-2265-5678 และ www.bangkokair.com
มีเดีย
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนร่วม
พันธมิตร
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287