เลือกภาษา
เดอะ ไวท์เฮาส์ บูทีค รีสอร์ท, เชียงราย
14-15 กรกฎาคม 2561 04:00 น.
การรับลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็ปไซต์ www.teelakow.com
เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (เวลา 17.00 น.)
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (เวลา 24.00 น.) หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 200Km
 • 160Km
 • 100Km
 • 2x100K
 • 2x50M
 • 4x25M
 • 3,900 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 3,400 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 2,400 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 4,800 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 4,800 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 4,800 บาท
  (4 คน/ทีม)
 • 4,500 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 4,000 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 2,900 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 5,600 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 5,600 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 5,600 บาท
  (4 คน/ทีม)
 • 5,400 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 4,800 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 3,400 บาท
  (1 คน/ทีม)
 • 6,500 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 6,500 บาท
  (2 คน/ทีม)
 • 6,500 บาท
  (4 คน/ทีม)
Pacer 1,500 บาท อ่านรายละเอียดได้ในหมวดเพซเซอร์
กติกา
สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์
สตาร์ท - สิ้นสุด
เดอะ ไวท์เฮาส์ บูทีค รีสอร์ท
รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเชคอุปกรณ์ ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน
BiB CollectionBriefing
13 กค. 256110.00 - 18.00 น.
ทุกประเภทการแข่งขัน
17.00 - 18.00 น.
ทุกประเภทการแข่งขัน
14 กค. 256110.00 - 18.00 น.
100 KM SOLO
17.00 - 18.00 น.
100 KM SOLO
เปิดบริการรถรับส่ง (ฟรี)
 • วันที่ 13 กค. 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 14 กค. 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 15 กค. 2561 เวลา 12.00 - 22.00 น.
บริการเพิ่มเติมสำหรับนักวิ่ง 200 KM SOLO, 2x100 KM (RELAY TEAM) เพื่อมาจุดสตาร์ท (ค่าใช้จ่ายคนละ 100 บาท)
รถออกจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
วันที่ 14 ตค. 2561 เวลา 02.00 น.
การรับฝากกระเป๋าสัมภาระ
สามารถฝากกระเป๋าสัมภาระได้ครั้งเดียวในวันรับ BIB Collection และ Race Briefing
 1. 13 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. (ทุกประเภทการแข่งขัน)
 2. วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. (100 KM SOLO)
รายละเอียดจำนวนจุดฝากกระเป๋า จะอัพเดทให้ทราบเร็วๆนี้ การฝากกระเป๋าสัมภาระ
 1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแพ็คของ รวมถึงกระเป๋าเดินทางของตนเอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและ หมายเลขวิ่งของตนเอง ที่รายการได้แจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องจัดหากระเป๋าสัมภาระเพื่อฝากของด้วยตนเอง โดยเป็นกระเป๋าที่มีการปิดผนึกให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับกระเป๋าสัมภาระคืนได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. นักวิ่งที่วิ่งจบวันที่ 15 กค. ก่อนเวลา 06.00 น. สามารถรับกระเป๋าคืนได้ วันที่ 15 กค. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  2. นักวิ่งที่วิ่งจบวันที่ 15 กค. ระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. สามารถรับกระเป๋าคืนได้ วันที่ 15 กค. ตั้งแต่เวลา 15.00 - 24.00 น.
เวลาปล่อยตัว
วันที่ 14 กค. 2561 เวลา 04.00 น.200 KM SOLO, 2x100 KM (RELAY TEAM)
วันที่ 14 กค. 2561 เวลา 12.00 น.4x25 Miles (RELAY TEAM)
2x50 Miles (RELAY TEAM)
100 Miles (160 KM) SOLO
วันที่ 14 กค. 2561 เวลา 20.00 น.100 KM SOLO
ระยะเวลาการแข่งขัน
4x25 Miles32 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 12.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
2x50 Miles32 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 12.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
2x100 KM40 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 04.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
100 KM SOLO24 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 20.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
100 Miles (160 KM) SOLO32 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 12.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
200 KM SOLO40 ชั่วโมง (14 กค. 2561 เวลา 04.00 น. - 15 กค. 2561 เวลา 20.00 น.)
เวลาตัดตัว (Cut off time) เฉพาะ SOLO (ประเภททีม ไม่มีเวลาตัดตัว)
200 KM SOLO
 1. จุดที่ 1 กม.ที่ 40 (14 ก.ค. 2559 เวลา 12.00 น.)
 2. จุดที่ 2 กม.ที่ 80 (14 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น.)
 3. จุดที่ 3 กม.ที่ 120 (15 ก.ค. 2559 เวลา 04.00 น.)
 4. จุดที่ 4 กม.ที่ 160 (15 ก.ค. 2559 เวลา 12.00 น.)
 5. จุดที่ 5 เส้นฟินิชเชอร์ (15 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น.)
100 Miles SOLO
 1. จุดที่ 1 กม.ที่ 40 (14 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น.)
 2. จุดที่ 2 กม.ที่ 80 (15 ก.ค. 2559 เวลา 04.00 น.)
 3. จุดที่ 3 กม.ที่ 120 (15 ก.ค. 2559 เวลา 12.00 น.)
 4. จุดที่ 4 เส้นฟินิชเชอร์ (15 ก.ค. 2559 เวลา 20.00 น.)
100 KM SOLO ตัดเวลาครั้งเดียวที่เส้นฟินิชเชอร์
พิธีมอบรางวัล
วันที่ 15 กค. 2561 เวลา 16.00 น. พิธีมอบรางวัลทุกระยะ
*ประเภทรางวัล จะอัพเดทอีกครั้ง
ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้
 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง 1 ใบ
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคน)
 • เหรียญที่ระลึก
  (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • เสื้อฟินิชเชอร์ ทุกระยะ ทุกคน ทุกระยะ ทุกคน (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • ฮู้ดดี้ ฟินิชเชอร์ สำหรับ 200 กม. เท่านั้น ทุกระยะ ทุกคน (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก ว่าเป็นกีฬาที่มีความท้าทายอย่างมาก ตนเองได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและพร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อให้เกิดความสนุกสนามระหว่างการแข่งขัน ขอให้นักวิ่งมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
การลงทะเบียน
 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ www.teelakow.com
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบ และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 500 บาท
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
 • สิ่งที่ต้องใช้ในการรับ Bib และ race kit คือ บัตรประชาชน
 • ประเภทวิ่งเดี่ยว (Solo) จะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ประเภททีม (RELAY) ส่งตัวแทนมารับแทนได้
 • กรณีรับแทน ให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
อุปกรณ์บังคับ
 1. โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย DTac, AIS หรือ True Move
 2. ไฟฉายคาดหัว 2 อัน ความสว่างขั้นต่ำ 70 ลูเมน (อนุโลมให้มี 1 อันได้ แต่หากไฟฉายไม่สามารถส่องแสงได้ในช่วงกลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดการวิ่งจนกว่าจะมีแสงสว่าง หรือสามารถหาไฟฉายอันใหม่ได้)
 3. เสื้อสะท้อนแสง
 4. นกหวีด
 5. เป้น้ำ มีกระบอกน้ำบรรจุรวม 1.5 ลิตร
 6. ผ้าห่มฉุกเฉิน
 7. ยาประจำตัว (หากมี)
ข้อปฏิบัติทั่วไป
 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขันในระยะของตนเอง
 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และ ติดที่เป้น้ำด้านหลัง และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงาน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องวิ่งชิดด้านซ้ายมือของถนนตลอดเส้นทาง และวิ่งเป็นแถวเดี่ยว
 • เวลาสิ้นสุดที่เส้นชัยของแต่ละระยะคือ 40 ชม. นับจากเวลาออกตัวอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านใดที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง (เวลาถึงจุดต่างๆจะถูกบันทึกไว้)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงานจะต้องไม่ทิ้งขยะหรือก่อมลพิษใดๆทั้งสิ้น หากทีมงานพบเห็น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใดๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยายวันที่ 13 หรือ 14 ต.ค. 2559 ก็ได้ แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆ บนเว็ปไซต์ www.teelakow.com หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธขอร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน
 • ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม สามารถรับ bib collection, Race kit แทนกันได้
 • กรณีนักวิ่งประเภท 2x50 Miles, 4x25 Miles, 2x100 KM กรณีที่มีการรับชิพแทนกันและส่งต่อชิพกันเอง หากการเรียงลำดับนักวิ่งไม่ถูกต้องตามที่ได้แจ้งที่ระบุไว้ในตอนต้น ทางรายการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กฎข้อบังคับ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที และจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อก็ต่อเมื่อมีการสวมเสื้อสะท้อนแสงเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัว หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัวในเวลากลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งและจะปล่อยให้วิ่งอีกครั้งในกรณีที่หาไฟฉายได้หรือจนกว่าจะมีแสงสว่างในตอนเช้าเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่มีเป้น้ำ ทางรายการจำเป็นต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำ กรณีผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีรถเซอร์วิส ทางรายการอนุญาตให้ไม่ต้องสวมใส่เป้น้ำได้ โดยตอนตรวจเช็คอุปกรณ์ให้แจ้งกรรมการว่ามีรถเซอร์วิส และแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ กรณีมีการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีเป้น้ำ และไม่สามารถแจ้งทะเบียนรถ และหมายเลขติดต่อรถเซอร์วิสของตนเองได้ ทีมงานจะขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะติดต่อรถเซอร์วิสได้
 • การโกงด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้อำนายการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่างๆได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง ไม่คาดคิด หรือ ผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือผู้ติดตามจะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
ผู้ติดตามและผู้ช่วย
ข้อบังคับสำหรับ ผู้เข้าแข่งขันประเภท 4x25 Miles จะต้องมีรถเซอร์วิสเท่านั้น รถเซอร์วิสนักวิ่งจะต้องจัดหามาเอง และจะต้องติดสติ๊กเกอร์ของรายการเพื่อการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
 • สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทอื่นๆ อนุญาตให้มียานพาหนะสำหรับติดตามได้
 • ยานพาหนะติดตามไม่อนุญาตให้ติดตามผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยตลอดเด็ดขาด จะต้องออกห่างจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกๆ 2 กิโลเมตรและจะต้องจอดตามด้านข้างหรือไหล่ทางที่ถูกต้อง(ไม่กีดขวางการจราจร)
 • Pacer อนุญาตให้มีได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ลงทะเบียนการเป็น Pacer บนเว็ปไซต์ www.teelakow.com
  • อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รับเสื้อ Pacer 1 ตัว และรับสิทธิ์ในการใช้บริการตามจุดเช็คพ้อยท์ บริการอาหารและเครื่องบริเวณจัดกิจกรรมเหมือนผู้ร่วมรายการ รวมถึงสิทธิคุ้มครองประกันด้านอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน
  • สงวนสิทธิ์ในการรับเสื้อฟินิชเชอร์และเหรียญที่ระลึก
  • อนุญาตให้วิ่งได้ตั้งแต่ กม. ที่ 40 เป็นต้นไปของทุกประเภทการแข่งขัน หรือ หลังจาก 5 ชม. นับจากเวลาปล่อยตัวอย่างเป็นทางการ เป็นต้นไป
  • ไม่อนุญาตให้ Pacer วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยจะมีป้ายบอกทางแยกให้ Pacer ก่อนเข้าเส้นฟินิชเชอร์ 500 เมตร
  • อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีม 2x50 Miles, 4x25 Miles, 2x100 KM ร่วมวิ่งพร้อมกันกับทีมตนเองได้อีกครั้งก่อนเข้าเส้นชัย
  • Pacer จะต้องแสดงบัตรประชาชน และแสดงหลักฐานการสละสิทธิ์
  • Pacer จะมีสิทธิ์ตามกฎระเบียบเท่าๆกับผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ติดตาม ยกเว้นการได้รับรางวัลใดๆ
  • Pacer จะต้องมีอุปกรณ์บังคับเหมือนผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกอย่าง หากไม่มี ทางรายการไม่อนุญาตให้ Pacer ลงวิ่งร่วมกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
 • การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันบนท้องถนน ดังนั้นถนนจะไม่ถูกปิดเพื่อทำการแข่งขัน กรุณาระวังทั้งสองฝั่งก่อนการข้ามถนน
 • ยากระตุ้นต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว และแจ้งกิโลเมตรที่วิ่ง
 • ไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง
การแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ใช้ชิปในการจับเวลา ใช้บันทึกเวลาในการแข่งขันโดยการจดบันทึกเท่านั้น
Race Kit
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุนหลัก
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287